Sukladno uredbi i zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom u Dubravu je stiglo mobilno reciklažno dvorište. Otpad će se prikupljati i sortirati prema rasporedu koji će u općini­naknadno objaviti.

Mobilno reciklažno dvorište u općini DUBRAVA

Sukladno uredbi i zakonu o gospodarenju komunalnim otpadom u Dubravu je stiglo mobilno reciklažno dvorište. Otpad će se prikupljati i sortirati prema rasporedu koji će u općini­naknadno objaviti.

Scroll to top