Vlastita proizvodnja

Techno Win, Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta (MRD) tip TW N1 je zatvorena i zaštićena od oborinskih padalina, sunca i vjetra. Prijevoz MRD-a moguć je kamionom koji je opremljen sa kranom, komunalnim vozilom-autopodizačem ili kombinacijom drugih tipova vozila i strojeva ( viličar + transportni kamion i sl.)

Mobilna jedinica reciklažnog dvorišta (MRD) tip TW 1 je zatvorena i zaštićena od oborinskih padalina, sunca i vjetra. Prijevoz MRD-a moguć je kamionom koji je opremljen sa kranom, komunalnim vozilom-autopodizačem ili kombinacijom drugih tipova vozila i strojeva ( viličar + transportni kamion i sl.).

Oprema unutar MRD-a je certificirana za sigurnost koja sprječava rasipanje ili razlijevanje prikupljenog otpada, te je osigurana od krađe. MRD je izrađen sukladno važećem Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom (N 81/20), adekvatno označeno i sa svom pratećom dokumentacijom te izjavom o sukladnosti. Primarni spremnici su pričvršćeni te osigurani od prevrtanja u prijevozu. Mogućnost odlaganja do 48 različite frakcije otpada.

Scroll to top